1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Fakturering medlemskap 2023

Faktura för medlemskapet 2023 kommer att skickas ut per email i januari månad.

Observera att faktura skickas till den e-post adress du har angiven på min golf.

Om du har för avsikt att ej vara medlem 2023 vänligen meddela ditt utträde skriftligt till

pga@pgasweden.com innan 2022-12-31.