1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Förslag på försäkringslösning/paket för Club Pro CPM som driver shop i eget företag/firma

Inledningsvis vill vi påminna om att Du som är yrkesverksam inom golf har status ”Professional” och anses per definition ha golf som yrke vilket innebär att hemförsäkringsskyddet inte längre gäller i händelse av skada i samband med idrottsutövandet.

Vi vill också understryka att de försäkringar PGA erbjuder genom Provins är skräddarsydda och anpassade till idrottsutövare och ej innehåller några undantag för idrottsutövande. Viktig att du har kännedom om då ”vanliga” försäkringar på marknaden som ej är skräddarsydda på detta sätt så gott som alltid har sådant undantag.

”MÅSTE”    Du som driver shop i eget bolag/firma ”MÅSTE” teckna en Företagsförsäkring. Denna försäkrings omfattning styrs av omsättning, varulager och inventarier. Du bör därför kontakta Lasse Engström på Provins för att kunna teckna en Företagsförsäkring som är skräddarsydd för din verksamhet.

En PGA CPM försäkring som bland annat innehåller Egendom-, Rättsskydd-, Ansvar- och Tjänstereseförsäkring är ett ”MÅSTE” och ger ett skräddarsytt skydd för dig. Som Club Pro reser du troligen en del både i Sverige och till utlandet. Utomlands kanske du bedriver golfskolor och har med dig dyrbar utrustning så då är detta ett ”MÅSTE”. I försäkringen ingår ju också Ansvarsförsäkring som därmed ger dig det skydd du behöver om det händer dina elever något som du kan anses vara orsak till.

”BORDE”   Utöver det skydd som en PGA CPM försäkring ger finns som regel ett behov av Personförsäkringsskydd. Därför ”BORDE” du teckna en

Sjukavbrottsförsäkring. Denna försäkring ger dig ett betalskydd under en eventuell sjukskrivningsperiod på upp till 12 månader.

”EXTRA”     För möjlighet att få vård snabbt i händelse av sjukdom eller skada ska du teckna en Privataccess Silver Sjukvårdsförsäkring.

Du som har familj, sambo/fru/barn bör som extra även teckna en Livförsäkring. En tumregel här är att Livförsäkringskapitalet ska uppgå till minst en och en halv gång eventuella lån eller skulder exempelvis för boendet.

 

Till sist föreslår vi att du redan nu börjar tänka på hur stor, eller rättare sagt, liten din pension blir då du fyller 65 år. Om man under lång tid i unga år ej har en hygglig månadslön varje år, varje månad, är det ett ”MÅSTE” att börja spara till pensionen tidigt. Ett par hundralappar i månaden i ett pensionssparande från tidig ålder kommer göra stor skillnad när du väl ska pensionera dig. Du som har bolag har här mycket goda möjligheter att teckna denna genom ditt bolag.