1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Förslag på försäkringslösning/paket för Club Pro CPM som har en kombination av anställning och egen firma/bolag

Inledningsvis vill vi påminna om att Du som är yrkesverksam inom golf har status ”Professional” och anses per definition ha golf som yrke vilket innebär att hemförsäkringsskyddet inte längre gäller i händelse av skada i samband med idrottsutövandet.

Vi vill också understryka att de försäkringar PGA erbjuder genom Provins är skräddarsydda och anpassade till idrottsutövare och ej innehåller några undantag för idrottsutövande. Viktig att du har kännedom om då ”vanliga” försäkringar på marknaden som ej är skräddarsydda på detta sätt så gott som alltid har sådant undantag.

”MÅSTE”    Om du är tillsvidareanställd har du genom din arbetsgivare ett i det närmaste fullgott skydd. Men om din anställning inte sträcker sig över 12 månader och du dessutom har egen firma/bolag behöver du komplettera ditt försäkringsskydd med en Företagsförsäkring. Kontakta Lasse Engström på Provins.

Vi rekommenderar dock en PGA CPM försäkring som bland annat innehåller Egendomsförsäkring, Ansvarsförsäkring och Tjänstereseförsäkring. Som anställd Club Pro reser du troligen en del i Sverige och har då ett bra skydd genom din arbetsgivare.

Men du kanske bedriver golfskolor utomlands och har med dig dyrbar utrustning som (Trackman eller dylikt samt din egen golfutrustning) och då bör du överväga denna PGA CPM försäkring trots allt. I försäkringen ingår ju också Ansvarsförsäkring som därmed ger dig det skydd du behöver om det händer dina elever något som du kan anses vara orsak till.

Vi rekommenderar även att du tecknar en extra olycksfallsförsäkring på minst 20 prisbasbelopp (Pbb) så att du tillsammans med den försäkring som ingår i medlemsavgiften har 30 Pbb.

”BORDE”   Utöver det skydd som en PGA TP försäkring ger finns som regel ett behov av Personförsäkringsskydd. Därför ”BORDE” du teckna en

Sjukavbrottsförsäkring. Denna försäkring ger dig ett betalskydd under en eventuell sjukskrivningsperiod på upp till 12 månader.

”EXTRA”     För möjlighet att få vård snabbt i händelse av sjukdom eller skada ska du teckna en Privataccess Silver Sjukvårdsförsäkring.

Du som har familj, sambo/fru/barn bör som extra även teckna en Livförsäkring. En tumregel här är att Livförsäkringskapitalet ska uppgå till minst en och en halv gång eventuella lån eller skulder exempelvis för boendet.

Till sist föreslår vi att du redan nu börjar tänka på hur stor, eller rättare sagt, liten din pension blir då du fyller 65 år. Om man under lång tid i unga år ej har en hygglig månadslön varje år, varje månad, är det ett ”MÅSTE” att börja spara till pensionen tidigt. Ett par hundralappar i månaden i ett pensionssparande från tidig ålder kommer göra stor skillnad när du väl ska pensionera dig. Du som har bolag har här mycket goda möjligheter att teckna denna genom ditt bolag.