1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Förslag på försäkringslösning/paket för yrkesspelare TP

Inledningsvis vill vi påminna om att Du som är yrkesverksam inom golf har status ”Professional” och anses per definition ha golf som yrke vilket innebär att hemförsäkringsskyddet inte längre gäller i händelse av skada i samband med idrottsutövandet.

Vi vill också understryka att de försäkringar PGA erbjuder genom Provins är skräddarsydda och anpassade till idrottsutövare och ej innehåller några undantag för idrottsutövande. Viktig att du har kännedom om då ”vanliga” försäkringar på marknaden som ej är skräddarsydda på detta sätt så gott som alltid har sådant undantag.

”MÅSTE”    När du som TP tävlar i Sverige eller annan del av världen är en PGA TP försäkring som bland annat innehåller Egendom-, Rättsskydd-,

Ansvar- och Tjänstereseförsäkring ett ”MÅSTE” och ger ett skräddarsytt skydd för dig.

Vi rekommenderar även att du tecknar en extra olycksfallsförsäkring på minst 20 prisbasbelopp (Pbb) så att du tillsammans med den försäkring som ingår i medlemsavgiften har 30 Pbb.

”BORDE”   Utöver det skydd som en PGA TP försäkring ger finns som regel ett behov av Personförsäkringsskydd. Därför ”BORDE” du teckna en

Sjukavbrottsförsäkring. Denna försäkring ger dig ett betalskydd under en eventuell sjukskrivningsperiod på upp till 12 månader.

”EXTRA”     För möjlighet att få vård snabbt i händelse av sjukdom eller skada ska du teckna en Privataccess Silver Sjukvårdsförsäkring.

Du som har familj, sambo/fru/barn bör som extra även teckna en Livförsäkring. En tumregel här är att Livförsäkringskapitalet ska uppgå till minst en och en halv gång eventuella lån eller skulder exempelvis för boendet.

Till sist föreslår vi att du redan nu börjar tänka på hur stor, eller rättare sagt, liten din pension blir då du fyller 65 år. Om man under lång tid i unga år ej har en hygglig månadslön varje år, varje månad, är det ett ”MÅSTE” att börja spara till pensionen tidigt. Ett par hundralappar i månaden i ett pensionssparande från tidig ålder kommer göra stor skillnad när du väl ska pensionera dig.