1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Grönt Kort utvärdering

HISTORIK
En säsong har gått sedan det nya regelverket för Grönt Kort trädde i kraft vid förbundsmötet i april 2019, där samma regler gäller för hela Golfsverige. Förändringarna i regelverket innebar i korthet att:

  • Spelare som har klarat teori och spelprovet har uppfyllt de krav som krävs för Grönt Kort
  • Det är bara en golfklubb som kan tilldela golfspelaren Grönt Kort

UTVÄRDERINGSPROCESSEN
Men större förändringar behöver såklart alltid utvärderas och justeras över tid för att bli så bra som möjligt utifrån många aspekter. Under hösten tillsattes en arbetsgrupp som startade arbetet med att skicka ut enkäter till klubbar, tränare och spelare samt att man sammanställt utdrag från en större studie från Ungdomsbarometern kring att behålla unga golfare. Baserat på resultaten från undersökningarna gjordes en SWOT analys, och därefter drogs slutsatser med förslag på förändringar i nästa steg.

POLARISERINGEN
Största utmaningen med utvärderingsarbetet har varit den tydliga polariseringen bland tränarna. Ungefär lika många som tycker att det nya regelverket är dåligt, tycker att det har skapat nya möjligheter och är positiva till förändringen.

VILKA ÄR KÄRNFRÅGORNA?
De kärnfrågor som relativt tidigt kunde plockats ut är markörsfrågan, den bristande kunskapen om regler, banvård och vett och etikett. Men den som kanske varit mest påtaglig för oss är bristen på praktiska färdigheter.

FÖRÄNDRINGARNA TILL 2021
2020 är ett exceptionellt år på många sätt, och ett relativt svårt år att dra större slutsatser av i och med en extrem tillströmning av nya golfare.

Trots det beslutades att göra några förändringar redan till den här säsongen.

  • Det har skett en förändring i markörsfrågan, där ett godkänt spelprov ska intygas av en spelare som har ett aktivt Golf-id med hcp 54 eller lägre.
  • Man kommer att uppdatera och utveckla innehållet i teoriwebben med mer innehåll kring golfregler, handicap, vett & etikett.
  • Men det viktigaste av allt, implementera ett helt nytt avsnitt i teoriwebben med hjälp av er tränare och förklara den praktiska resan och göra nybörjaren uppmärksam på vad man bör ha för olika praktiska färdigheter i de olika slagen för att klara att spela på hcp 54, och det självklara är att göra det tillsammans med tränaren på klubben. Syftet är att stärka tränarens roll inne i det digitala materialet och på ett naturligt sätt påvisa vikten av att använda sig av tränaren i sin resa mot Grönt Kort och för resterande delen av sin golfutveckling.

FORTSATT ARBETE
I enkätundersökningen till golfklubben och tränaren fanns konkreta förslag på förändringar i regelverket, och den som handlade om att man ska ha krav på tränar- eller ledarledd praktik för godkänt Grönt Kort fick höga siffror av tränarna.

Det finns fördelar med ett tvingande regelverk, men det finns flera risker som vi måste ta i beaktning innan beslut fattas. Det finns tydliga tecken på att om man motiverar och inspirerar nybörjaren att ta hjälp av tränaren så bygger man en relation som håller mycket längre och man konsumerar mer.

Men det är en viktig frågeställning som kräver ett fortsatt utvärderingsarbete och som PGA och SGF kommer att göra en djupare analys av som kommer att fortgå under året och analysen förväntas vara klar till november 2021. Det vill säga i god tid före förbundsmötet så att ett ev. nytt förslag på regeländring hinner föreslås.

AVSLUT
Det är stora utmaningar i att försöka göra alla nöjda vid förändringar.

Under 2020 har 23 750 helt nya golfare fått det Gröna Kort godkänt, och med varje ny golfare så är varje person en potentiell ny långsiktig affärsrelation med tränaren och möjligheterna är stora med den exceptionella tillströmningen av golfare vi haft. PGA och SGF är överens om att målsättningen i vårt vidare arbete ÄR att alla nya golfare använder sig av PGA Pron som det naturliga valet för att utveckla sitt golfspel och säkerställa en bra introduktion.

Vi vill ju skapa golfare och inte ”gröna kortare”!

Rapport – Utvärdering av nya regelverket for Grönt Kort