1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Information från PGAs valberedning

Bästa medlemmar,

Vi i valberedningen har fått er medlemmars förtroende att på bästa sätt säkerställa att PGA har en styrelse som är väl sammansatt och representerar PGA.

Det är vår uppgift att vid nästa årsmöte i mars 2023 ge förslag på lämpliga personer till såväl styrelse som till revisorer.

En viktig del i vårt arbete är att lyssna av synpunkter och förslag från er medlemmar. Du som medlem är alltid välkommen att höra av dig till oss med synpunkter och förslag på personer som kan vara lämpliga för framtida styrelseuppdrag.

Vid nomineringen utgår valberedningen från kunskap, personliga egenskaper samt geografisk spridning, ålder och kön.

Styrelsen består idag av:

Marcus Lindell, Ordförande, Vald 2022 ett år

Mats Enqvist,  V Ordförande, Vald 2022 två år

Christer Dagman Ledamot, Vald 2021 två år

Simone Westerberg Skoog Ledamot, Vald 2021 två år

Karolina Bohlin Ledamot, Vald 2022 två år

Petter Bengtsson Ledamot, Vald 2022 två år

Håkan Svensson Distriktsrepresentant, Vald 2022 två år

Revisorer:

Per Larsson, auktoriserad revisor, Visionrevision, Vald 2022 ett år

Lina Svensson Lagergren Vald 2022 ett år

Revisorssuppleant:

Håkan Ahlqvist, godkänd revisor, Visionrevision Vald 2022 ett år

För mer information om styrelsens arbete är ni välkomna att kontakta oss i valberedningen.

Eventuella förslag på kandidater för styrelsearbete önskar vi skickat till valberedningens ordförande Sofia Edman sofia@sofiaedman.se

Valberedningen oktober 2022

Sofia Edman

Ordförande

sofia@sofiaedman.se

0735036616

Patrik Skoog

Ledamot

Patrik.skoog@sollentunagk.se

070858 42 54

David Leet

Ledamot

david@davidleetgolf.se

0708584301