1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kallelse PGAs Årsmöte 2021

Torsdagen den 18 mars kl 19.00 håller PGA sitt årsmöte digitalt.
Kallas görs du som aktiv medlem i PGA.

Möteslänk till Årsmötet skickar vi ut dagen innan, den 17 mars.

Den kompletta Årsberättelsen med Årsredovisning lägger vi i enlighet med stadgarna upp på vår hemsida i pdf format senast den 11 mars.

Anmälan görs till pga@pgasweden.com. Uppge Namn och e-mail

KALLELSE