1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kallelse PGAs Årsmöte

I samband med vår Summit i Halmstad 7-9 mars håller PGA sedvanligt sitt Årsmöte.
Torsdagen den 8 mars kl 18.30 öppnas mötet. Kallade är alla aktiva medlemmar i PGA.

Den kompletta Årsredovisningen lägger vi i enlighet med stadgarna upp på vår hemsida i pdf format senast den 1 mars. Är du inte anmäld till PGA Summit men önskar närvara på Årsmötet med efterföljande middag är Du välkommen.
(Anmälan görs till pga@pgasweden.com)

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets Summit.

Kallelse