1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kallelse till PGAs Årsmöte den 7 mars 2024

Medlemmarna i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotell Tylösand i Halmstad, torsdagen den 7 mars 2024 kl 18.30.

Den kompletta Årsberättelsen med tillhörande årsmöteshandlingar kommer i enlighet med våra stadgar att läggas upp på hemsidan senast den 29 februari. Kopia finns tillhands på PGAs kansli från och med den 29 februari. Den tryckta versionen kommer finnas tillhands på Hotel Tylösand.

KALLELSE 2024