1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kallelse till PGAs Årsmöte den 9 mars 2023

Medlemmar i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotel Tylösand i Halmstad, torsdagen den 9 mars 2023 kl. 18:30.

Den kompletta Årsberättelsen med tillhörande årsmöteshandlingar kommer i enlighet med våra stadgar att läggas upp på hemsidan senast den 2:a mars. Kopia finns tillhands på PGAs kansli från och med den 2:a mars. Den tryckta versionen kommer finnas tillhands på Hotel Tylösand.

KALLELSE 2023