1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Krönika april 16

Ständig förbättring

När andra världskriget slutade utvecklade Toyota sin världsberömda filosofi som gjort dem till ett av världens mest effektiva och resurssnåla företag. Kort beskrivet handlar principerna inom ”LEAN-production” om mer värde för mindre arbete och ett pågående arbete med fokus på ständig förbättring.

Under april håller SGF sitt förbundsmöte. En ny strategi fram till år 2020 skall klubbas. Den handlar kort om att locka fler golfspelare till våra klubbar och samtidigt höja spelstandarden hos spelarna. På sikt skall det generera mer attraktiva anläggningar och en ekonomi i balans för klubbarna. Hur kan vi som PGA professionals mappas in i detta arbete?

 

En elev till mig uttryckte med vild glädje vid vår senaste lektion:
-”Kan alla personer lära sig det jag lärt mig på endast fyra lektioner?” Jag förstod först inte frågan utan skickade snabbt tillbaka,
–”Hur tänker du?”
Då sade hen följande,
-”I alla år har såväl tränare som golfspelare sagt att man först måste bli sämre, innan man kan bli bättre!”

Hans uttalande slog mig stenhårt och jag gick hem samma kväll och började fundera på om det verkligen förhåller sig på detta vis. Har vi tränare spridit en vald sanning om att varje golfare blir sämre efter en lektion? Det viktigaste måste väl ändå vara att skapa en positiv och snabb förbättring för eleven. Inte vill du köpa ett lektionspaket om du blir sämre utan en garanti som talar om när du kommer att bli bättre? Ofta möter vi golfspelare som befinner sig i en formsvacka. Då kan det ofta räcka med ett enkelt tips för att få spelaren upp till sin vanliga nivå.

Nöjd golfare

Målet för varje serviceverksamhet, som tex. att utveckla golfspelare genom lektioner och kurser, bör vara att erbjuda tjänster och produkter som kunder och medlemmar vill använda sig av. Med andra ord är det avgörande att ha nöjda kunder och medlemmar som återvänder. I ”Sverigestudien 2013” som är en årlig kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder såväl i samhället som på arbetsplatser. I enkäten ställdes flera frågor kopplat till service och bemötande. Det framkom i svaren att vi svenskar graderade ”kundnöjdhet” till plats 55. I USA, England, Frankrike och Finland var kundnöjdhet alltid placerad topp-3.

En fråga till alla oss som arbetar inom golfen är om vi verkligen lyssnar på vilka behov kunden har? Anpassar vi banan efter golfspelaren eller bygger och förändrar vi den efter en liten grupp människor? Levererar vi det som eleven behöver eller ger vi information som vi borde leverera i en annan utvecklingsfas? När Bert Karlsson drev sitt berömda skivbolag Mariann, basunerade han ut ”Man måste ge folk vad folk vill ha”, det kanske ligger en viss sanning i det uttalandet trots allt.

 

Fokus på tillväxt

Om vi tror att golfspelare spelar mer och stannar kvar längre i golfen om de utvecklas, ja då är den snabbaste vägen till framgång att bli bättre inom 100 meter. Att utveckla sitt närspel sparar oftast flera slag. Ökad kunskap innebär fler bra slag som i sin tur genererar fler rundor som i nästa steg generar en nöjd medlem som stannar kvar och utvecklas på klubben.

Detta arbete kommer att behöva prioriteras över lång tid och samtidigt måste vi vara vaksamma och fokusera på att utveckla och ständigt förbättra såväl elever som våra arbetsprocesser. Lyckas vi med det-ja då kommer vi alla att bli vinnare!

Med hopp om en bra säsongstart

Claes Björklund

Ordförande, PGA of Sweden