1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Niklas Eriksson blev 2022 års PGA Professional of the Year

Utmärkelser och erkännanden är en viktig del i att motivera till utveckling.

Det var en rörd och tacksam Niklas som tog emot utmärkelsen PGA Future Fund PGA Professional of the Year Award, som delades ut i anslutning till PGAs årsmötesmiddag.

Till utmärkelsen får även Niklas ett stipendium från PGA Future Fund på 25 000 kr.

”Att få utmärkelsen PGA Professional of the Year är en stor ära och ett erkännande på att det man gör uppskattas och gör avtryck. PGA har betytt och betyder oerhört mycket för mig. Mötet med alla tränare, både före, under och efter utbildning triggar mig att hela tiden utveckla mig själv och söka ny kunskap. Det är inom PGA jag känner mig ”hemma” och har min tillhörighet. Att nomineringen kommer från mina kollegor gör att priset känns extra hedervärt.”

Nomineringen 

Årets PGA Professional of the Year har under många års tid byggt en verksamhet som har verkat för att få fler att vilja bli bättre och fortsätta inom golfen. Detta har gjort honom till en stor resurs på den golfklubb där han verkar. Han har en otroligt bred men sylvass verktygslåda som han tränat allt från ET-spelare till Nybörjare med!

Under dem senaste åren har denne tränare även verkat för en ännu starkare yrkeskår inom PGA där hans engagemang på bland annat HTU brukar vara mycket uppskattat. Men även inom organisationens vidareutbildningsprogram både som föreläsare och som kurschef. Under 2022 har han gjort stora förändringar och utvecklat sin verksamhet och detta har han gjort på ett mycket imponerande sätt. Han är ett stort föredöme för kåren när de kommer till att ligga i framkant och aldrig sluta utveckla sin verksamhet!

Han har blivit benämnd som tränarnas Yoda och ni har säkert sett honom på Instagram!