huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Nu startar PGA, Idrottens Chefsutbildning tillsammans med IHM, VSIF/VIF/SISU Idrottsutbildarna och Claesson Konsult.

Idrottens chefsutbildning är gjord för dig som har en väldigt hög ambitionsnivå i ditt (nuvarande eller kommande) ledarskapsarbete inom idrotten och utbildningen kräver en hel del engagemang inte bara under träffarna utan också före och efter.
I gengäld kommer du garanterat att öka dina kompetenser och handlingskraft i styrelserummet, bland medlemmar och gäster samt mot personalen på arbetsplatsen.
Läs mer om kursupplägget här