1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

NY UTBILDNING: SPORTCHEFSUTBILDNINGEN 2016 / PRON IN I CENTRUM

En utbildning som gör dig till en värdefull resurs för dina uppdragsgivare, klubben/anläggningen, golfspelarna och golfen i stort.
I enlighet med SGF och PGAs mål att lyfta in PGA Pron och spelet som tydligare centrala delar av våra klubbar/anläggningars verksamheter skall denna utbildning lyfta Prons affärsmässiga och verksamhetsmässiga kompetenser. Pron skall kunna driva projekt, events, kunna göra analyser och utveckla verksamheten med spelet i centrum som motsvarar golfarens och den framtida golfarens behov och krav.  Pron skall kunna leva upp till de krav som arbetsgivaren/uppdragsgivaren sätter och arbeta strategiskt och operativt mot de visioner och mål som klubben/anläggningen har satt.

Mer information och anmälan här