1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Nya ”Respass Total” för PGA-medlemmar

Som en del i de nya reglerna för trafik inom EU lanserar vi nu nya paket för alla medlemmar som är mycket bra.

Tjänsten inkluderar alla trafikslag i ett paket. Kund betalar för surf, men där samtal, sms och mms ingår utan extra kostnad.
Erbjuds via sms till alla under avtalet som vistas inom EU/EES-zonen.
Kan köpas innan avresa, men börjar gälla från och med användande i zonen.
OBS! Surfpassen (surf per dag) finns kvar oförändrad, men om ett land bytt zon kommer priset för Surfpasset i det landet att förändras.

telenor

Mobiltelefoni och surf inom EU av PTS (Post- och Telestyrelsen)
Sedan den 30 april 2016 är det billigare att använda mobilen när du befinner dig i ett annat EU-land.  Du betalar numera den kostnad du har i Sverige plus en extraavgift som operatörerna får ta ut när de skickar trafik i varandras nät inom EU. De högsta avgifterna som får tillämpas vid debitering av reglerade roamingtjänster ändras från den 1 juli 2016 som följd av nya växelkurser.

Målet med EU:s regler är att det på sikt ska kosta lika mycket att använda mobilen hemma som inom EU. Den 15 juni 2017 sänks priserna ytterligare. Från och med detta datum måste operatörerna ha särskilda skäl för att ta ut en extraavgift när de skickar trafik i varandras nät inom EU (så kallad internationell roaming).
Användning inom EU till hemmapriser så långt det är skäligt
Från och med den 15 juni 2017 får operatörer inte längre ta ut extraavgifter för roamingtjänster som används när du reser inom EU. Enligt huvudregeln ska det inte kosta mer än i hemlandet att ringa, sms:a eller surfa när du befinner dig i ett annat EU-land. Operatörerna får däremot begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, om det finns risk för missbruk eller onormal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. En sådan begränsning kallas för en policy för skälig användning.
Operatörerna kan ta ut en extraavgift i vissa fall
Enligt reglerna får operatörerna i undantagsfall ta ut en extraavgift också efter den 15 juni 2017 om operatören inte har möjlighet att täcka sina kostnader för att leverera tjänsten. En sådan avgift får bara tas ut på den användning av tjänster som överskrider gränsen för skälig användning (se ovan). För att kunna ta ut en sådan avgift måste operatören få avgiften godkänd av PTS på förhand.
Operatörerna får inte ta ut någon extraavgift för mottagna sms eller för mottagna röstmeddelanden. Däremot kan det fortfarande kosta pengar att lyssna av röstmeddelanden när du reser inom EU.