1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Ordföranden har ordet

Även om vi inte riktigt kan känna doften av vår än så är golfsäsongen här. Denna underbara tid på året! Men det är inte bara golfsäsongen som startar nu. Det är nu som arbetet med att genomföra vår nya strategi inom PGA of Sweden startar, det är nu som arbetet med att rekrytera en ny VD för vår organisation startar. Och för mig personligen är det nu som mitt ärofyllda uppdrag som ordförande i PGA of Sweden startar.

Vi ser att våra kunder och uppdragsgivare ställer allt större krav på oss. Vi ska numera inte bara vara experter inom spelet golf. Vi ska dessutom vara experter på de nya tekniska hjälpmedel som finns till vårt förfogande och kunna sortera denna data för att leverera en utveckling för alla typer av golfare. Dessutom behöver vi vara experter på olika golfdestinationer världen över, genomföra rekrytering av nya golfare, utbilda ideella ledare på vår klubb, vara experter på utrustning och shopverksamhet, listan kan göras oändligt lång…

När kraven på oss ska bemötas så måste vi vara uppmärksamma. Ja, vi är golfens budbärare. Ja, vi är experterna inom golfsporten. MEN vi är endast människor! Vi behöver se till att vår arbetssituation är hållbar över tid. Att vara professionell inom golfnäringen innebär inte att vi skall agera som amatörer i livet! Om vi istället strävar efter att arbeta hållbart så kommer vi även att lyckas vara professionella i livet.

Detta är ett av de stora ”missions” vi inom PGA of Sweden har framför oss. Vi kommer fortsätta arbeta för att Pron skall ha en central roll på golfklubben. Vi kommer arbeta för att Pron skall ha arbetsförhållande som möjliggör ett hållbart yrkesliv inom golfen. Och vi kommer arbeta för att stärka yrkets attraktion för befintliga och nya PGA Professionals.

Vägen till målet må vara kantad med diken och gropar. Det ser jag inte som något bekymmer. Jag vet att styrkan i vår organisation kommer från oss medlemmar. Jag vet att om vi tillsammans bestämmer oss för en riktning mot målet så tar vi oss dit. Det kommer att ta tid, men det får det göra.

Så låt säsongen 2018 bli den mest hållbara säsongen hittills. Bär upp och använd med stolthet vår nya logotyp. Och kom ihåg, vi gör det tillsammans!

Marcus Lindell