1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Golfstore

Golfstore är Officiell Partner till PGA. Golf Store har vuxit stadigt och är nu Europas största fackhandelskedja inom golfen – 245 Golf Store Pros och Golf Store-butiker i sex länder; Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, och Österrike. Golf Store ser som en av sina uppgifter att göra golfen ännu roligare och enklare för spelarna.

Golfstore är genom samarbetet involverade i PGAs utbildningsverksamhet, bland annat i Tränarutbildningen TU. Business och Management är en viktig del av utbildningen. Med Golf Stores gedigna kunskap om golf-detaljhandeln leder detta till att nyutexaminerade Pros står bättre rustade till, och får ökad vilja, att driva golfbutik.

Golfstore ingår även som partner i PGA Future Fund, Sveriges största individuella idrottsstipendium.

Till Golfstores hemsida