huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Söderberg & Partners Team Provins

Söderberg &Partners Team Provins  är PGAs Officiella Försäkringsmäklare. Syftet med samarbetet är att utveckla attraktiva försäkringslösningar för PGAs medlemmar avseende såväl individuella som företagsrelaterade försäkringar. Speciellt för PGAs Tour Professional’s erbjuder Provins en skräddarsydd TP försäkring som ger ett mycket bra och nödvändigt skydd för denna kategori medlemmar. I medlemskapet i PGA ingår för alla aktiva medlemmar en Olycksfallsförsäkring. För mer information och kontaktuppgifter besök vår försäkringshemsida som vi skapat för PGAs medlemmar.http://www.provins-insurance.se