1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

TechStar

TechStarIT är PGAs officiella telefonipartner och erbjuder lösningsorienterade kommunikations och IT-tjänster för företag. Med många års erfarenhet inom både IT och service lyfter de fram kundens faktiska behov och erbjuder en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Genom sitt genuina intresse i kundens arbetsprocesser och eventuella problemområden föreslås lösningar och verktyg för att optimera dessa arbetsflöden utifrån ett helhetsperspektiv.

Till TechStarITs hemsida