huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Custom Golf Scandinavia AB

Detta samarbete gäller specifikt för företagets sortiment för klubbmakeri/reparationer. Produkterna är top-of-the-line för klubbreparationer, byggande av klubbor samt för club-fitting.
Dessutom levererar representanter från företaget utbildning i klubbreparationer på Tränarutbildningen HTU.