1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA FUTURE FUND CLUB PRO OF THE YEAR AWARD

Nu är det dags att nominera för utmärkelsen ClubPro of the Year Award 2021.

Nomineringsbar är fullvärdig medlem i PGA of Sweden. Med fullvärdig medlem menas medlem som fullföljt Tränarutbildningen
med godkänt resultat och därefter upptagits i föreningen som Club Professional, CPM.

PGA Club Professionals av idag har stora skillnader i sina arbetsbeskrivningar och jobbar dagligen på många olika sätt med uppdrag
vitt skilda från varandra. Från ren golfundervisning och junior/elit-verksamhet via utrustningsexpertis till rent administrativa och
organisatoriska uppgifter inom ledningen för till exempel en klubb eller anläggning.

Insatser som bedöms är dels Tränar- och Coachinsatser och dels rent administrativa och organisatoriska insatser som på ett markant
sätt gagnat såväl andra golfspelares utveckling som svensk golfs utveckling samt PGAs verksamhet.

Distriktskommittéerna liksom individuella medlemmar i PGA har rätt att nominera en kollega till utmärkelsen. Nomineringen ska motiveras.

Sänd nominering med motivering till pga@pgasweden.com senast den 2 februari