1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Future Fund – Idrottsstipendium

PGA Future Fund har nu funnits i 20 år och delar 2018 ut stipendier för 21a gången.

Med årets 12 stipendiater har 121 PGA medlemmar fått sammanlagt 7 555 000 kr i stöd från stiftelsen.

PGA har en kommitté, som i samarbete med SGFs landslagsledare, utser stipendiater vart år. Huvudkriterier för att bli utsedd är; 1) Spelaren kvalificerar sig till en högre tour som ligger på högsta eller näst högsta nivå. Högsta nivå är PGA Tour, LPGA Tour, ET eller LET. Till näst högsta nivå räknas Symetra Tour, web.com tour, CT eller LETAS. Med utvecklingen som sker i framförallt Sydafrika och Asien kan tourer också där räknas in.

PGA har flera syften med FUTURE FUND. Först och främst ger vi unga lovande svenska Tour Professionals ett direkt ekonomiskt stöd, ett stöd som ofta är till mycket stor hjälp när en spelare tar steget upp till en högre Tour. Ett ekonomiskt stöd på 50 – 75 000 kronor täcker kostnaderna för flera tävlingarna, en trygghet som kan vara ganska avgörande inledningsvis. Att PGA på detta sätt stöttar en spelare direkt är också av psykologisk betydelse, spelaren känner att man tror på honom eller henne. I den andra vågskålen ligger flera av PGAs syften med sin verksamhet såsom att verka för att utveckla och säkerställa en ledande position i golfsporten för sina medlemmar. Att öka intresset för golfsporten är också en mission för PGA. Trevliga, skickliga och framgångsrika Tour Professionals bidrar kolossalt mycket till detta i sin roll som förebilder.  Gentemot PGAs samarbetspartners spelar Future Fund också stor roll. Med medlemmar som är framgångsrika och goda ambassadörer för sitt PGA och sitt land, ökar PGA sina möjligheter att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Golfåret 2017, som ligger till grund för valet av stipendiater, var händelserikt på många sätt ur ett svenskt perspektiv. Vi har väldigt många duktiga spelare som strävar och klättrar uppåt i toursystemen och visar fina resultat.

Trots det måste ett val göras, en gräns dras, men spelare som känner att de hamnat precis utanför har fortfarande chansen nästa år. Antalet spelare som vart år erhåller stipendier varierar och beror på hur många som är aktuella och hur stora medel som står till förfogande. Kommittén har som riktmärke att ge dem som når högst upp, 75 0000 kr och dem som når nivån under, 50 000 kr. Ett absolut krav är att man är TP medlem i PGA.


Stipendiater 2018

Följande spelare får 75 000 kr i stipendium;

Martina Edberg, Condinional card LPGA, fullt Symetra kort.
Julia Engström, LET kort
Henric Sturehed, ET kort

Följande spelare får 50 000 kr

Julia Roth, Symetra kort
Elin Arvidsson, Symetra kort
Linnea Johansson, Symetra kort
Linnea Ström, Symetra kort
Jessica Karlsson, Symetra kort
Oscar Stark, CT kort
Christopher Feldborg-Nielsen, CT kort

Två spelare som tidigare fått stöd, något lägre summa, för ytterligare stöd för att nå ”riktmärket”. Cajsa Persson, LET kort, får ytterligare 40 000:-
Christofer Blomstrand, ET kort, får ytterligare 25 000:-

Sammanlagd stipendiesumma 2018, 640 000 kr.

 

PGA FUTURE FUND CLUB PRO OF THE YEAR
Vart år, sedan 2004, utser PGA i Future Funds namn även Club Pro of the Year. Till utmärkelsen är kopplat ett stipendium på 25 000 kronor. Årets Club Pro of the Year presenteras i samband med PGAs årsmöte den 8 mars.