1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Juridiska service är en tjänst och tillgång för dig som PGA medlem

Allmänt
PGA genom Juridiska kommittén har under nu många år lämnat biträde åt medlemmar i PGA dels inför och i samband med förhandlingar med golfklubbar dels i samband med tvister.

Kansliet.

Du som medlem har alltid möjlighet att vända dig till kansliet för en inledande kontakt när det gäller frågor av juridisk karaktär. Många gånger kan du därigenom få den information och vägledning du behöver. Eller så kommer du att hänvisas till en av våra resurspersoner enligt nedan.


Arbetsrättslig rådgivning genom Andri Reumert och Sam Dandemar

Andri Reumert, PGA Medlem och Klubbchef på Kungsbacka GK, har länge varit involverad i PGAs Juridiska Kommitté. Andri kan kontaktas via telefon 0701-447973 eller klubbchef@kungsbackagk.se
Konsultation med Andri är kostnadsfri för dig som medlem och det är ingen begränsning i antal samtal. Behövs hjälp vid förhandling eller annan konsultation med experter utgår oftast ett arvode. Vad detta blir och när det börjar räknas från meddelas innan konsultationens start.

Sam Dandemar. PGA har nu undertecknat avtal med Trosa Resurs Konsult och därigenom knutit Sam Dandemar till oss. Varje tisdag mellan klockan 15.00 och 20.00 fr. o. m. 1 oktober 2017 till och med 31 mars 2018 kan ni kontakta Sam för en (1) timmes kostnadsfri telefonkonsultation per ärende. Ni når Sam på telefonnummer 070 -298 66 09.

Här kan Du läsa mer om denna service