1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGAs nya logotype för Organisationen, Medlemmen, Distrikten och Partners

Utveckling och modernisering är två bakomliggande faktorer till denna uppfräschning.

En internationell synkronisering är en tredje faktor och den fjärde och viktigaste, medlemmens logotype är nu densamma som den för organisationen men med medlemmens kategori inbäddad.

PGA of Sweden har varit den enda PGA organisationen i världen som skrivit Pga med litet g och litet a. Det har minskat igenkänningsgraden för oss. Att nu även skriva ut Professional Golfers’ Association i yttre ringen gör att fler kan förstå vad PGA är förkortning på.

Vi behåller Kronan men har lagt till årtalet då vi grundades.

Varje individuell medlem i PGA har en unik rätt att påvisa sin tillhörighet och medlemskategori i PGA. Men, den medlems-crest vi haft under ett antal år, har många medlemmar uppfattat och framfört att den skiljde sig för mycket från organisationens.

Med den nya logon är grunden den samma och medlemmens kategori bäddas in cirkeln och i den underliggande påbyggnaden. Ökad igenkänning och ökad tillhörighetskänsla.

 

PGAs Distrikt har vars en logo som i påbyggnaden visar vilket Distrikt som är avsändare.

 

För samarbetspartners finns tre olika nivåer. Beroende på vilket slags avtal som träffats parterna emellan äger en partner rätt att påvisa samarbetet med en av tre olika logotyper. Samtliga tre har tydliga texttillägg som påvisar nivån.

Ett bra och starkt varumärke är en viktigt informations- och identitetsbärare och ett positioneringsinstrument. För såväl organisationen som den enskilde medlemmen är varumärket PGA ett konkurrensmedel och en tillväxtgenerator.

PGA skyddar och vårdar varumärket mycket aktivt genom bevakning och internationellt samarbete.

Här kan du som medlem ladda ner de nya logotyperna samt grafiska anvisningar och manualer.