1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Senaste nytt om golfreglerna 2019

R&A och USGA har nu publicerat de nya golfreglerna som träder i kraft den 1 januari 2019. Den följs av en Players edition och senare en guidebok i september. Eftersom vi först ska spela en hel säsong med befintliga regler kommer man från SGFs sida att avvakta med att starta utbildningar i de nya tills efter september. Vilket alla rekommenderas följa.

Men alla golfare har nu tillgång till de nya reglerna, ”The official 2019 Rules of Golf” inklusive mer är 30 ”att-applicera-videor” via länken nedan och genom att besök Rules.golf.

Eftersom alla golfare har tillgång till de nya reglerna kan Du vara säker på att Du får många frågor redan före hösten.

Så uppdatera Dig redan nu så Du kan svara på frågorna som kommer.

Nya golfregler på detta omfattande sätt är ett utmärkt tillfälle för Dig att befästa Din roll som expert på golf. Fundera också på hur ni kan genomföra utbildningar för era medlemmar i höst. Kunskapstörsten kommer att vara stor.

Mer information