1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Ser du dig i en framtida roll som Golftränare?

Summit_IMG_9356_W

För att utbilda dig till golftränare så är  TU vägen till en lyckad karriär.

Tränarutbildningen TU ansvarar SGF och PGA för gemensamt. TU utvärderas och utvecklas efter varje kurs och kursplanen omarbetas ungefär vart tredje år för att på bästa sätt möta omvärldens och marknadens krav. Svensk TU är godkänd inom EU av PGAs of Europe, vilket innebär att en Tränare med TU har hela Europa som möjligt arbetsområde. Alla PGAs som är anslutna till PGAsE, 28 europeiska och 6 Internationella, accepetarar vår utbildning som kvalificerande för fullt medlemskap i deras PGA med rätt att utföra Tränasysslan i detta land. PGA ansvarar för det praktiska genomförandet samt all administration runt TU.

PGA genomför två TAU utbildningar per år samt startar en TU. TAU genomförs normal i slutet av mars och runt månadsskiftet november/december.

TU starat i september.

Läs mer om behörighetskrav, innehåll och hur du anmäler dig här