1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

VEP 2018-2020

I Årsmöteshandlingarna finns ett förslag från styrelsen som gäller fastställande av ny Verksamhetsplan 2018 – 2020.

För att kunna utläsa de föreslagna ändringarna, kompletteringarna, kommer här ett dokument där dessa ändringar och kompletteringar är rödmarkerade. VEP 2018 – 2020 med rödmarkering

VEP 2018-2020 med rödmarkering