1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Lär känna PGA Pro Fredrik Theander

Att vara PGA Professional kan innebära många olika yrkesroller. Fredrik Theander, en mycket erfaren PGA Pro, är verksam som produktspecialist på Titleist. Hans bakgrund som tränare och spelare tillsammans med hans kunskap om utrustning gör att han ser mer än bara specifikationen på klubban. Fredrik kan koppla utrustningen till individens golfteknik och spelartyp,  vilket är centrala delar i rätt utprovad utrustning. Lär känna Fredrik och få en inblick i vad han gör i sin yrkesvardag.

Denna film presenteras av
Dela detta klippet