1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Vilket stöd kan du få som företagare eller anställd under Corona pandemin

Vi blir alla mer eller mindre påverkade av den rådande pandemin. För många av oss inte minst du som Professionell spelare kan ha drabbats ekonomiskt. Regeringens krispaket innehåller flera olika stöd, men det kan vara svårt att navigera och tyda det olika tyder av stöd och vilka regler som gäller.

Genom det här dokumentet så guidar vi dig lite mellan begreppen som omställningsstöd, omsättningsstöd och korttidspermittering. Vi länkar dig till relevanta och bra sidor med mer information och om hur du kan söka stöden.

Det kan vara så att du har möjlighet till stöd så ta dig tid och läs på.

Omställningsstöd och omsättningsstöd

Omställningsstöd och omsättningsstöd låter förvillande lika till namnet. Båda stöden ges också till företag som minskat sin omsättning på grund av coronakrisen, men alla företagsformer kan inte söka båda stöden och de beräknas olika.

Omställningsstödet kan sökas oavsett företagsformen men omsättningsstödet kan bara sökas av den med enskild firma (enskild näringsverksamhet).

För att kunna söka omställningsstöd krävs att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr det räkenskapsår som avslutades före den 1 januari 2020.

För omsättningsstöd krävs en nettoomsättning på minst 200 000 kr år 2019.

Omställningsstödet beräknas som en andel av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna för perioden.  Omsättningsstödet är en andel av omsättningsminskningen mellan perioderna år 2019 och år 2020

Omställningsstöd

Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset.

Grundförutsättningar

För att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd behöver det bland annat uppfylla dessa förutsättningar:

 • Minskad nettoomsättning med mer än:
  • 30 procent för stödperioden mars – april
  • 40 procent för stödperioden maj
  • 50 procent för stödperioden juni – juli
 • Den minskade omsättningen ska bero på corona
 • Nettoomsättning på minst 250 000 kronor
 • Stödet ska vara på minst 5 000 kronor
 • Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar
 • Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter
 • Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först
 • Företag inom jordbruk, fiske eller vattenbruk är ej berättigad stöd för stödperioden juni – juli

Mer information och länk till ansökan hittar du här på skatteverkets sida

Du kan även läsa mer här på verksamt.se

Omsättningsstöd till dig som driver enskild näringsverksamhet

Regeringen har beslutat om ett stöd för dig som driver enskild näringsverksamhet och på grund av coronaviruset har drabbats av minskad omsättning i företaget.

Omsättningsstödet innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Föregåendet års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd.

Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021. Beslut kommer att fattas av Länsstyrelserna och betalas ut av Boverket.

Mer information på Verksamt.se 

Du ansöker på bolagsverket här

Korttidspermittering

Vad är korttidspermittering? I den här länken får du en förklaring

Kort film om vad korttidspermittering betyder.

Korttidspermittering för soloföretagare med aktiebolag

Om du driver AB och är ensam i företaget och uppfyller villkoren så kan söka stödet.

Ersättningen är utformad så att den anställde får ut över nittio procent av lönen. Staten täcker upp tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel.

Det går däremot inte om du driver enskild firma.

Villkor för att få stödet

 • Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.
 • Företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas.
 • Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.
 • Företaget får, vid tidpunkten för ansökan, inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

Om korttidsarbete

 • Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden.
 • En arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
 • Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren.
 • Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Ansökan är öppen under hela 2020.
 • Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

Regeringen har den 9 november 2020 meddelat att korttidstödet kommer förlängas till den 30 juni 2021.

Det nya regelverket beräknas att träda i kraft i februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nu gällande regelverk. Det nya regelverket kommer innebära förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader. Vi uppdaterar med ny information löpande och kompletterar allteftersom regeringen kommer med ny information.

Observera att du inte kan ansöka om stöd enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft. Du ska alltså inte göra en ny ansökan nu.

Mer information om korttidspermittering  hittar du här på tillväxtverkets sida

Korttidspermittering för företagare med enskild firma

Du kan inte få stöd för korttidspermittering om du driver din verksamhet som enskild firma.

För dig som arbetsgivare

Här finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

Här hittar du en länk där du kan läsa vidare om: 

Korttidsarbete

Om en anställd blir sjuk

Ansök om ersättning för riskgrupper

Sänkta egenavgifter

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning

Säga upp personal

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Nya regler för vissa anställningsformer

Akut behov av personal

Utbildning och kompetensutveckling

Mer information hittar du här på verksamt.se

Om du har Enskild firma, AB eller Handelsbolag:  Vad gäller om du blir sjuk

Här hittar du samlad information om vad du har för möjligheter om du blir sjuk som följd av coronaviruset

Om du får betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av Coronaviruset

Här hittar du samlad information som är kopplat till betalningssvårigheter och finansieringsutmaningar som följd av coronaviruset

Information om riktlinjer och stöd för idrottsföreningar

SGF har samlat information och ger råd till föreningar som du hittar här 

Vill du läsa mer så hittar du information på:

Tillväxtverket.se

Verksamt.se

Företagarna.se

Skatteverket.se

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig men också din revisor eller det fackförbund du tillhör för att få mer hjälp. Det är svårnavigerat och går inte att ta fram en enkel mall på hur det här fungerar för alla.