1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Working for Golf-2017

Dag 1, 25/4

Vart fjärde år välkomnar R&A världens alla golfförbund och ett fåtal PGAs till att delta i konferensen, Working for Golf. Konferensen hålls på Fairmont hotel utanför St Andrews. Mikael och Claes representerar PGA och SGF är på plats med Gunnar, Bosse och Stefan.

Första dagens program fokuserade till stor del på förslaget gällande moderniseringen av golfreglerna som är på väg att införas 2019. R&A och USGA tillsammans med regelexperter arbetat har igenom regelboken sedan 2012 och har tagit fram ett förslag som till mångt och mycket kommer att införas. Detta är de femte initiativet till en större modernisera av reglerna sedan 1899. Anledningen till arbetet med att förändra reglerna sker nu är på grund av att det var länge sedan en revision genomfördes samt att dagens regler har blivit allt för komplicerade och svårtolkade varpå de följs till alltför låg grad.

Målet är att få fler spelare att förstå reglerna varpå det är större sannolikhet att spelarna följer reglerna! Utgångspunkten har varit i att anpassa reglerna till spelarna och göra reglerna;

  • Enklare att använda
  • Vara enkla och rättvisa
  • Behålla och utgå från spelets principer och karaktär

Under arbetet har de nya reglerna delats in i sju kategorier och några av de föreslagna förändringarna berör bland annat hur bollen skall droppas, vad som sker om du vidrör bollen, införa ett fast mått som bollen skall droppas och stanna inom istället för att använda klubblängder och vad som är pluggad boll. Utöver dessa justeringar ligger mängder med färdiga förslag och ett antal frågor som kommer att behöva mer tid.

För dig som PGA medlem är det viktigt att du tar del av reglerna och redan nu funderar över hur de påverkar i olika situationer. Vi kommer att fortsätta bevakningen av utvecklingen och delge er information fram till dess att de införs 2019.

Ta del av de moderniserade reglerna här http://www.rules.golf/