1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Anmälan är öppen för Golfens Klubbchefsutbildning

Golfens Klubbchefsutbildning syftar till att ge de nödvändiga kunskaperna och förmåga att hantera såväl dagliga driftsfrågor som framtida strategiarbeten. En utbildning med ökad fokusering kopplad till att driva verksamhet inom organisationsformer som klubb, bolag eller en hybrid av desamma. Syftet med utbildningen är att utgå från de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom golfen möter. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha tränat upp ett antal av de kompetenser som krävs för att leda verksamheten. Utöver organisation, och ledarskap kommer stor vikt att läggas på att utveckla vad som skapar en hållbar ekonomi, användning av digitala verktyg och helhetsförståelsen för verksamhets- och anläggningsfrågors påverkan på golfanläggningens utveckling över tid.

Vi ser gärna att du har förkunskaper inom kärnverksamheten golf och erfarenhet av ledarskap.

Detta är en utbildning som gör skillnad, den är framtagen för dig som har hög ambitionsnivå och vill vara förberedd på bästa sätt för att möta framtidens behov och krav.

Läs mer och anmäl dig redan nu