1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Anmälan är öppen till årets Summit och årsmötet med tillhörande årsmötesmiddag

Det är åter dags för En av höjdpunkterna på vårt PGA-år, Summiten med tillhörande årsmöte och årsmötesmiddag.
Temat på Summiten är satt till ”One step closer”. Att vi tar steg i en riktning som ger ständig utveckling.
Varmt välkommen till 2023 års PGA Summit, kompetensutveckla dig, nätverka och ha roligt med kollegor.

Vi har ett givande program med mycket luft som skapar möjligheter att träffas, umgås med kollegor, partners och andra personer från golfbranschen. Från scen presenteras en uppsättning enormt kompetenta föreläsare inom ämnen som du kommer ha mycket nytta av i din fortsatta utveckling.

Läs mer och anmäl dig reda nu här

Vem anmäler sig först?