1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Dags att nominera till PGA Future Fund PGA Professional of the Year Award

PGA FUTURE FUND PGA PROFESSIONAL OF THE YEAR

Utmärkelser och erkännanden är en viktig del i att motivera till utveckling. Nu är det åter igen dags att nominera för utmärkelsen PGA Professional of the Year Award.

Nomineringsbar är fullvärdig medlem i PGA of Sweden. Med fullvärdig medlem menas medlem som fullföljt Tränarutbildningen med godkänt resultat och dörefter upptagits i föreningen som Club Professional, CPM.

PGA Club Professionals av idag har stora skillnader i sina arbetsbeskrivningar och jobbar dagligen på många olika sätt med uppdrag vitt skilda från varandra. Från ren golfundervisning och junior/elit-verksamhet via utrustningsexpertis till rent administrativa och organisatoriska uppgifter inom ledningen för till exempel en klubb eller anläggning.

Insatser som bedöms är dels Tränar- och Coachinsatser och dels rent administrativa och organisatoriska insatser som på ett markant sätt gagnat såväl andra golfspelares utveckling som svensk golfs utveckling samt PGAs verksamhet.

Distriktskommittéerna liksom individuella medlemmar i PGA har rätt att nominera en kollega till  utmärkelsen. Nomineringen ska motiveras.

Sänd nominering med motivering till pga@pgasweden.com senast den 15 januari 2024.