1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

HTU Stipendier 2023

HTU Stipendier 2023

8 stipendier kommer att delas ut till kommande HTU

Stipendiet kan sökas av alla tränare som söker och antas till HTU 2023

Stora delar av svensk idrott har lidit under Covid-19. Publikidrotter har fått ställa in serier och mästerskap. Kontakt- och inomhusidrotter har inte kunnat genomföras som vanligt. Många idrotter har tappat både på antal aktiviteter och individer på upp mot 40%. Golfen har varit förskonade från detta och i stället växt sig starkare under pandemin.

Svenska Golfförbundet har som en del av Riksidrottsförbundets mottagit ett återstartsstöd med anledning av Covid-19. I samarbete med PGA kommer en del av detta stöd att satsas på tränare som skall gå HTU.

Stipendiet skall dels vara ett ekonomiskt stöd till tränaren, samt bidra till att utveckla idrottsverksamheten på den golfklubb tränaren är verksam, genom ökat samarbete och samsyn mellan golfklubb och HTU-elev.

  • Ansökan kan göras av en tränare (nedan ”HTU-eleven”) som har blivit antagen alternativt sökt till HTU 2023 med start under våren 2023.
  • Ansökan fylls i gemensamt av HTU-eleven och representant för golfklubben (GK eller A1) där tränaren är verksam
  • Golfklubben och HTU-eleven förbinder sig att klubbchef och styrelserepresentant/annan på klubben verksam tränare samt HTU-eleven (totalt 3 personer) tillsammans deltar fysiskt på helgseminarium våren 2023 där mat och logi betalas av PGA/SGF samt uppföljande möte digitalt 2 timmar.

Stipendiets omfattning

  • 50 000 kr avsett som stöd till HTU-elevens kursavgift
  • 10 000 kr till golfklubben som ersättning för deltagande i seminarium
  • Utbetalning sker till klubben

Uttagningskriterier

  • Stipendiet söks senast 20 januari
  • PGA och SGF (dess utbildningskommitté) väljer ut 8 stipendiater utifrån kvalitet på nuvarande verksamhet, ambition med framtida verksamhet och ansökans kvalitet.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är den 31 december för HTU samt den 20 januari för att söka stipendium

Ansökningslänken finner ni nedan:

OBS! Du måste både ha ansökt till HTU och fyllt i stipendieansökan för att ha chans att bli utvald som stipendiat. Läs mer och ansök här(lägg in länken till HTU-sidan här)

Vid eventuella frågor, kontakta:

Sofia Strindholm, utbildningsansvarig på PGA
E-post: sofia@pgasweden.com, mobil: 070 858 42 30