1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Hur blir jag golftränare?

För att erhålla examinering som Golftränare i Sverige krävs att du genomgår TAU samt TU.

Tränarassistentutbildning (TAU), 24 timmar
Utbildningen genomförs varje vår och vid behov även höst. Det krävs minimum 16 behöriga deltagare för att en TAU skall genomföras.
Utbildningen är en Assistentutbildning och ger deltagaren en första grund att under ledning av en fully qualified Tränare assistera vid framförallt grupplektioner med inriktning på nybörjare, barn och ungdom.
Utbildningen ges i PGAs regi och ger behörighet till att söka Tränarutbildningen (TU). Utbildningen ger också rätt att söka tidsbegränsat medlemskap i PGA som Trainee.

Tränarutbildning (TU), 1600 timmar fördelat över 2 år
Kursstart sker i oktober varje år. Behörig att söka är de som genomgått och godkänts på TAU.
Utbildningen omfattar 18 kursveckor i klass. Därutöver innefattar kursplanen praktik, hemuppgifter, auskultationsdagar, golfskola, och ett examensarbete.

Läs mer om antagningskrav, innehåll och kurstider här