1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Hur långa är utbildningarna?

TAU – Tränarassistentutbildningen

TAU genomförs under 5 dagar i klass ( 37 timmar) och en inlämningsuppgift.

HTU – Högre Tränarutbildningen

Utbildningens längd är 2,5 år och omfattar
– 18 kursveckor, motsvarande 730 timmar.
– Hemuppgifter, projektarbeten samt handledning motsvarande 580 timmar
-Eett examensarbete på 280 timmar. Därutöver tillkommer verksamhetsförlagd praktik på 1800 timmar.