1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Information från PGAs valberedning

Bästa medlemmar,

Vi i valberedningen har fått er medlemmars förtroende att på bästa sätt säkerställa att PGA har en styrelse som är väl sammansatt och representerar PGA.

Vid varje årsmöte är det valberedningens uppgift att ge förslag på lämpliga personer till styrelsen. En viktig del i detta arbete är att lyssna av er medlemmar. Vi vill därför påminna om att du alltid är välkommen att höra av dig till valberedningen med synpunkter och förslag på personer som kan vara lämpliga för framtida styrelseuppdrag.

Vid nomineringen utgår valberedningen från kunskap, personliga egenskaper samt geografisk spridning, ålder och kön.

Om du har förslag eller synpunkter vänligen kontakta Sofia via sofia@sofiaedman.se eller 0735-036616.

Varma hälsningar,

Valberedningen 2023
Sofia Edman, Patrik Skoog och David Leet

Till PGAs Styrelse