1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kallelse till PGAs Årsmöte 2017

I samband med vår Summit i Halmstad den 8-10 mars håller PGA sedvanligt sitt Årsmöte.
Torsdagen den 9 mars klockan 18.15 öppnas mötet. Kallade är alla aktiva medlemmar i PGA.

KALLELSE

Den kompletta Årsredovisningen lägger vi i enlighet med stadgarna upp på vår hemsida i pdf format, senast den 2 mars.

Är Du inte anmäld till PGA Summit men önskar närvara på Årsmöte med efterföljande middag är Du välkommen.
Anmälan görs till pga@pgasweden.com.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets Summit.