1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kallelse till PGAs Årsmöte 2020

I samband med vår Summit i Halmstad 4-6 mars håller PGA sedvanligt sitt Årsmöte.
Torsdagen den 5 mars kl 18.30 öppnas mötet. Kallade är aktiva medlemmar i PGA.

Den kompletta Årsredovisningen lägger vi i enlighet med stadgarna upp på vår hemsida i pdf format senast den 27 februari. Är du inte anmäld till PGA Summit men önskar närvara på Årsmötet med efterföljande middag är du välkommen.
(Anmälan görs till pga@pgasweden.com)

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets Summit.

KALLELSE