1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Lyssna till Christer Olsson som pratar om golf samt hur vi behåller medlemmar

Christer Olson, fiskarpojken från Öckerö och en av våra mest uppskattade föreläsare vi haft på vårt PGA Summit pratar här kort om golfens framtid och hur vi kan skapa attraktionskraft i golfklubb-medlemskapet.