huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Galvin Green

Galvin Green och PGA of Sweden inledde sitt samarbete redan 1996. Sedan dess har Galvin Green varit Huvudsponsor till PGA och PGAs officiella klädlinje för golf.
Samarbetet har genom åren stärkts ytterligare vilket bland annat märks på det stora antal profilkläder parterna gemensamt erbjudit och levererat till PGAs medlemmar.
Båda parterna står var för sig för två mycket starka varumärken och erhåller därför ytterligare status genom samarbetet. I Galvin Greens internationella satsning är samarbetet med PGA en viktig referens. Kopplat till huvudsponsorskapet ingår Galvin Green som partner i PGA Future Fund och Galvin Green är sedan 2014 även namnsponsor till PGAs stora juniortävling, Galvin Green PGA Junior ProAm.