1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Passa på att anmäla dig till Golfens Klubbchefsutbildning! Anmälan stänger 1 september

 

Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer som är PGA, GAF och SGA med SGF som huvudman. Föreläsarna kommer från idrottsrörelsen, högre utbildning och utbildningspartners inom näringslivet. Det innebär att utbildningen omfattar branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är, eller har ambition att bli klubbchef eller innehar annan ledande befattning.

Golfens Klubbchefsutbildning syftar till att ge de nödvändiga kunskaperna och förmåga att hantera såväl dagliga driftsfrågor som framtida strategiarbeten. En utbildning med ökad fokusering kopplad till att driva verksamhet inom organisationsformer som klubb, bolag eller en hybrid av desamma. Syftet med utbildningen är att utgå från de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom golfen möter. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha tränat upp ett antal av de kompetenser som krävs för att leda verksamheten. Utöver organisation, och ledarskap kommer stor vikt att läggas på att utveckla vad som skapar en hållbar ekonomi, användning av digitala verktyg och helhetsförståelsen för verksamhets- och anläggningsfrågors påverkan på golfanläggningens utveckling över tid.

Vi ser gärna att du har förkunskaper inom kärnverksamheten golf och erfarenhet av ledarskap.

Detta är en utbildning som gör skillnad, den är framtagen för dig som har hög ambitionsnivå och vill vara förberedd på bästa sätt för att möta framtidens behov och krav.

 

Kursveckor/upplägg:

2022

Skede 1 – 18-20 oktober – Barsebäck (Kursstart)

Skede 2 – 8-10 november – IHM Göteborg

Skede 3 – 6-8 december – IHM Stockholm

2023

Skede 4 – 17-19 januari – IHM Göteborg

Skede 5 – 21-23 mars – IHM Stockholm

Skede 6 – 17-19 oktober – Österåker GK

Skede 7 – 7-9 november – Ombergs Golf

Skede 8 – 5-7 december – IHM Göteborg

2024

Skede 9 – 12-14 mars – IHM Göteborg

 

Kursavgift:

Priset för utbildningen är 62.500kr exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på tre delbetalningar under 3 olika verksamhetsår. Det vill säga första betalningen under 2022, andra 2023 och sista under 2024.

I kursavgiften ingår kurslokaler, föreläsare, lunch och fika vid kurstillfällena. Tillkommer gör kostnader för boende, resor och middag vid kursskeden.

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 1 september 2022

Antagningsperiod: 1/9 – 22/9. Under tiden kan intervjuer eventuellt genomföras som sedan ligger till grund för slutgiltigt antagande. Beräknat besked om antagning sker senast den 22 september.

Länk till information & anmälan: