1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Sweden National byter namn och blir The National

Kommunikation kring PGA:s och PGA Sweden Nationals fortsatta utveckling

Historien bakom PGA Sweden National

I slutet av 90 talet framtonade en vision hos PGA att få till stånd en anläggning av högsta internationella klass där större både nationella som internationella tävlingar kunde genomföras. Anläggningen skulle samtidigt vara ett hem för PGA och för PGA:s medlemmar.

PGA tog initiativet och tillsammans med flera krafter kunde projektet inledas.

PGA är en medlemsorganisation och golfutvecklingsorganisation där utveckling, utbildning och tävling är några av organisationens huvudområden. PGA behövde krafter i form av starka partners och med hjälp av ett antal delägare stod till slut anläggningen klar 2009.

PGA har sedan starten licensierat sitt varumärke till anläggningen. Detta har reglerats i ett licensavtal. Anläggningens namn är sedan starten PGA Sweden National – i dagligt tal ”PGA National”.

Under åren har PGA National varit värd för flera stora lyckade events:

  • PGA Championship med PEAB som huvudsponsor vid två tillfällen
  • European Tour-tävlingar vid två tillfällen
  • En Challenge Tourtävling
  • SGT-tävlingar vid ett flertal tillfällen.
  • European Senior Teams Championship
  • Scandinavian Seniors, Nordens största internationella

seniortävling, startades 2012 och spelas årligen

Dessutom har PGA genomfört en stor mängd mästerskap så som PGA Club Pro Championship, PGA 4 Ball Championship och PGA Junior Pro Am (sverigefinalen).

Anläggningen har fyllt PGA:s syften mycket väl.

PGA National har under åren utvecklat anläggningen till en välkänd destination för golfspelare som vill ha en helhetsupplevelse. Området kring rangen har utvecklats med modern utrustning och det finns planer för vidare utveckling. Sedan ett år tillbaka är två padelbanor i full drift på anläggningen. Hotell- och restaurangverksamheten är numera en växande del av anläggningen. Man kan säga att PGA National utvecklas alltmer mot en ”resort” och inte bara en anläggning för golf. 

Namnbyte

Tiden går och förutsättningar ändras.

För att skapa möjlighet att renodla och utveckla verksamheten i våra respektive organisationer, samt öka tydligheten i respektive parts verksamhetsinriktning och ansvar så har vi kommit överens om att särskilja namnen åt.

Anläggningen kommer därför från och med den 1 juli heta ”The National”.

PGA:s verksamhet drivs fortsatt under namnet PGA.

Det skapar tydlighet i respektive organisation och ger positiva möjligheter för både PGA och The National att nyttja sina respektive styrkor och utvecklingspotentialer.

Utveckling – Nya förutsättningar och Nya möjligheter

PGA kommer att prioritera sina kärnområden så som utveckling, utbildning och skapa medlemsnytta.

PGA har under en tid skapat en vision kring hur ett nationellt utvecklings- och utbildningscenter för PGA kan se ut. En anpassad anläggning där PGA kan ha sitt kontor, genomföra PGA:s högkvalitativa utbildningar, ge möjligheter för PGA:s medlemmar, spelare så som tränare, att få ta del av både den senaste tekniken, göra tester, ta grupper mm.

The National kommer fortsätta sitt arbete att utveckla anläggningen till en av landets bästa golfresorts, samt att förädla anläggningen på olika sätt.

Parterna arbetar för att få till ett avtal kring ett utvecklings och utbildningscenter för PGA på anläggningen. PGA och The National kommer även diskutera andra samarbetsmöjligheter som gynnar varandra.

Det är vår gemensamma övertygelse att denna ambition att renodla verksamhetsansvar och roller är den bästa vägen framåt för båda organisationerna. Detta tydliggörs av att vi framgent arbetar i nära samarbete men under olika namn.

För mer information kontakta

PGA:s VD Johan Hampf.

Tel: 0708 – 58 43 00    E-post: johan@pgasweden.com

The National’s VD Jonas Edberg

Tel: 0708 – 665 725    E-post: jonas.edberg@pgaswedennational.se