1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Pressrelease Projekt HTU – 2021

Under hösten har ett omfattande utvärdering och utvecklingsarbete av Golfens tränarutbildning ägt rum på uppdrag av PGA och SGF. Processen har letts av 6 personer med omfattande erfarenhet inom golfbranschen med stöd av en referensgrupp bestående av 9 personer. I arbetet har man analyserat tränarrollen utifrån ett flertal perspektiv med hänsyn till att skapa ramar och innehåll som erfordras för en tränarutbildning som är attraktiv och innehåller de delar som krävs för att möta behoven och kraven i tränarrollen nu och om 10 år.

Projektledare Sofia Strindholm PGA:

  • Det har varit ett oerhört stimulerande arbete som jag tror kommer att ligga till gagn för tränarkåren och golfbranschen i många år framöver. Det har varit en förmån att få leda en grupp med väldigt hög kompetens inom respektive område, och jag är övertygad om att detta bara är början på en utvecklingsresa som tränarkåren har möjlighet att ta till vara på.

Uppdragsgivare Marcus Norman SGF:

  • Den nya kursplanen, med juniorperspektivet som röd tråd, möter marknadens behov av tränare med bred och varierad erfarenhet och kunskap. Det gör deltagarna väl rustade för det moderna samhället och yrkeslivet som professionell golftränare. I framtidens golfklubb ser vi också att tränare, klubbchef och styrelse behöver skapa ett starkare samarbete, för att gemensamt bygga en attraktiv verksamhet med idrotten i fokus, säger Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet.

I arbetsgruppen har Sofia Strindholm, Matz Evensson, Ola Lindgren, Henrik Lisecke, Björn Sturehed och Fredrik Wetterstrand ingått.

I bilden nedan kan ni ta del av projektets förändringar i utbildningen. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett vidareutbildningsprogram efter avslutad Tränarutbildning, som öppnar upp möjligheter för befintliga tränare att kompetensutveckla sig inom olika inriktningar (karriärspår) kopplat till tränarrollen.

Klicka på bilden för att göra den större


 

För mer information, kontakta:

Sofia Strindholm, utbildningsansvarig på PGA of Sweden
sofia@pgasweden.com, 070-858 42 30

Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet
marcus.norman@golf.se, 08-622 15 56


Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 448 klubbar och 538 962 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.


Om PGA of Sweden
PGA of Sweden grundades 1932, och är en organisation för PGA Professionals, Tränare och Spelare. PGA jobbar för golfsportens bästa genom att aktivt utveckla och stärka våra PGA Professionals. PGA består av över 1100 kvinnliga och manliga medlemmar som alla är hängivna att stärka och utveckla golfspelaren och golfsporten med spelets idé som utgångspunkt.