huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Medlemmar

Välkommen till vår sida för dig som är PGA-medlem.

Område 1

Kort text

Klicka här

Område 2

Kort text

Klicka här

Område 3

Kort text

Klicka här

Vi brinner för våra medlemmar. Här kan du välja vilka områden du vill gå in på.

Niklas Eriksson PGA Professional of the Year Award
10 mars, 2023

Niklas Eriksson blev 2022 års PGA Professional of the Year

Utmärkelser och erkännanden är en viktig del i att motivera till utveckling. Det var en rörd och tacksam Niklas som tog emot utmärkelsen PGA Future Fund PGA Professional of the Year Award, som delades ut i anslutning till PGAs årsmötesmiddag. Till utmärkelsen får även Niklas ett stipendium från PGA Future Fund på 25 000 kr. […]

9 mars, 2023

PGA Sweden National byter namn och blir The National

Kommunikation kring PGA:s och PGA Sweden Nationals fortsatta utveckling Historien bakom PGA Sweden National I slutet av 90 talet framtonade en vision hos PGA att få till stånd en anläggning av högsta internationella klass där större både nationella som internationella tävlingar kunde genomföras. Anläggningen skulle samtidigt vara ett hem för PGA och för PGA:s medlemmar. PGA tog initiativet och tillsammans med flera krafter […]

28 februari, 2023

Årsberättelse med Årsmöteshandlingar

I enlighet med PGAs stadgar skall Årsberättelse med Årsmöteshandlingar finnas tillgängliga senast en (1) vecka innan årsmötet. PGAs årsmöte äger rum den 9 mars kl 18.30 på Hotel Tylösand. Kallade är alla aktiva medlemmar i PGA. Handlingarna finner du här.  Lösenord är samma som för medlemssidorna.

15 februari, 2023

Kallelse till PGAs Årsmöte den 9 mars 2023

Medlemmar i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotel Tylösand i Halmstad, torsdagen den 9 mars 2023 kl. 18:30. Den kompletta Årsberättelsen med tillhörande årsmöteshandlingar kommer i enlighet med våra stadgar att läggas upp på hemsidan senast den 2:a mars. Kopia finns tillhands på PGAs kansli från och med den 2:a mars. […]