1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

TRÄNA GÄRNA MEN GÖR DET SÄKERT!

En stor del av Golfsveriges verksamhet har goda förutsättningar att med små förebyggande åtgärder kunna bedrivas som vanligt. Det är av yttersta vikt att vi följer alla rekommendationer och därför har vi tagit fram en checklista för er tränare att ha med er i ert fortsatta arbete för att minska risken för smittspridning.

Vi har också tagit fram en malltext med checklista för lektioner. Ladda gärna ner den och anpassa till din verksamhet. Skicka gärna ut den till dina elever och anslå på klubben.

Checklista till elev – word

Checklista till elev – pdf

Checklista tränare – pdf