1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Tränarassistentutbildning, TAU

Intresset för golfen är stort och så även efterfrågan på utbildade Tränare.
Efter en fulltecknad TAU kurs öppnar vi nu upp för höstens utbildning.

30 november – 4 december är datumen för nästkommande TAU.
Mer information och ansökningshandlingar hittar ni här

https://www.pgasweden.com/pga-utbildning/tau/