1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Ansökningen är öppen för HTU 24-27

Att vara Pro, en PGA Professional, är mer än ett yrke.
Det är också ett kall som växer fram ur passionen för spelet och glädjen i att lära ut spelet, tekniken och traditionerna.
En livsuppgift som bygger på ett stort engagemang, men också en grundlig utbildning och ett livslångt lärande.

Nedan följer lite information till dig som avser att söka Högre Tränarutbildningen 2024-2027, med start våren 2024. Observera att sista ansökningsdagen är den 15 januari 2024.

Behöriga att söka är de som godkänt genomgått TAU eller motsvarande grundutbildning från 2019 eller senare.

Utbildningsmål:
Att golftränaren som har genomgått Högre Tränarutbildningen skall på uppdrag av golfklubben/anläggningen vara kvalificerad att ta ett helhetsgrepp om det idrottsliga ansvaret. I detta ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera den totala tävlings- och träningsverksamheten, i synnerhet för ungdom, nybörjare och elit. Golftränaren skall vara utbildad för att leda den interna utbildningen av samtliga medlemmar, ledare och personal inom idrottssektorn.

Kunskapsområde:
Golftränaren ska under utbildningen ges ett helhetsperspektiv på golfsporten utifrån fem kunskapsområden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen samt Event. Med dessa kunskapsområden i centrum för utbildningen ska den blivande golftränaren erhålla den kompetens som leder till utbildningens mål, enligt gällande kursplan.

Utbildningens längd:
Undervisning 760 studietimmar. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier, projektarbeten och utveckling tillsammans med mentor.

2024 – v 16, v 45-46,
2025 – v 2-3, v 9-10, v 38, v 45-46
2026 – v 2-3, v 6-7, v 10
Vidareutbildningar / specialisering v 39 – v 3 (2026/2027)
2027 – v 10 Examination

Läs mer och ansök här