1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Future Fund har utsett tre nya stipendiater

Stiftelsen fortsätter att göra stor nytta för svensk golf

Sedan 1998 har stipendiet PGA Future Fund delats ut till svenska lovande spelare som är i början av sin proffskarriär.
Totalt har över tio miljoner kronor delats ut och varje år bevittnar stipendiaterna hur oerhört värdefullt stödet från stiftelsen är.

I år får tre PGA Tour Professionals 100 000 kronor vardera:

DAMER
Sara Kjellker – 100 000 kr

HERRAR
Charlie Lindh – 100 000 kr
Hugo Townsend – 100 000 kr

Hör Sara, Charlie och Hugo berätta om vad stipendiet betyder för deras fortsatta satsning och vad de har på sitt program den närmaste tiden. Se videoklippet

Se våra stipendiater genom åren

Om PGA Future Fund
PGA FUTURE FUND är Sveriges största individuella idrottsstipendium. PGA grundade stiftelsen hösten 1998 tillsammans med företag från näringslivet och privatpersoner med en gemensam passion för golf.

PGA har flera syften med stiftelsen. Först och främst ger vi unga, lovande svenska Tour Professionals ett direkt ekonomiskt stöd, vilket ofta utgör en betydande hjälp när en spelare tar steget upp till en högre Tour. Det ekonomiska stödet, som kan vara upp till 100 000 kronor, täcker kostnaderna för de första 4-5 tävlingarna och utgör en grundläggande trygghet i början av deras karriärer. Genom detta stöd skapar vi även en viktig mental trygghet för spelaren, vilket är viktigt för självförtroendet och motivationen.

I den andra vågskålen ligger flera av PGAs syften med sin verksamhet, såsom att verka för att utveckla och säkerställa en ledande position inom golfsporten för sina medlemmar och att öka intresset för golfsporten. Trevliga, skickliga och framgångsrika Tour Professionals bidrar otroligt mycket till detta i sin roll som förebilder.
Gentemot PGAs samarbetspartners spelar Future Fund också stor roll. Med medlemmar som är framgångsrika och goda ambassadörer för sitt PGA och sitt land, ökar PGA sina möjligheter att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Hur utses stipendiaterna?
PGA har en kommitté, som i samarbete med SGFs landslagsledare, utser stipendiater varje år. Man kan alltså inte ansöka om ett stipendium. Huvudkriterier för att bli utsedd är att spelaren kvalificerar sig till en högre tour som ligger på högsta eller näst högsta nivå. Högsta nivå är PGA Tour, LPGA Tour, ET eller LET. Till näst högsta nivå räknas Epson Tour eller Korn Ferry Tour. Med utvecklingen som sker i framförallt Sydafrika och Asien kan tourer också där räknas in.
Antalet spelare som varje år erhåller stipendier varierar och beror på hur många som är aktuella och hur stora medel som står till förfogande. Ett absolut krav är att man är TP-medlem i PGA.

LÄS MER:
Linn Grant ger tillbaka till PGA Future Fund
Ludvig Åberg får 100.000 kr från stiftelsen