1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Hur blir jag golftränare?

Är du intresserad av en framtid som golftränare eller Golf Professional som det även kallas?

Vi lever i en föränderlig värld, kraven på kunskap och kompetens ökar i takt med att omvärlden ändras och utvecklas. Kunskaper och insikter inom olika områden är i ständig rörelse och förändras i takt med att utvecklingen går framåt. Det ställer krav på SGF och PGA som utbildningsorganisationer samtidigt som det ställer krav på våra tränare. Vi skall stimulera till utveckling samtidigt som vi skall erbjuda ett program som möter marknadens krav.

Vi gör detta genom en utbildningsstege som tar avstamp i Golfens ledarutbildning, vidare genom TAU och sedan HTU.

Därefter tar ”life long learning” vid och via PGAs fortbildningar får du möjlighet till att utvecklas mot dina och din arbetsgivares mål.

Svensk HTU är godkänd inom EU av PGAs of Europe, vilket innebär att en Tränare med HTU har hela Europa som möjligt arbetsområde. Alla PGAs som är anslutna till PGAsE, 28 europeiska och 6 Internationella, accepterar vår utbildning som kvalificerande för fullt medlemskap i deras PGA med rätt att utföra Tränarsysslan i detta land.


Tränarassistentutbildning, TAU

TAU är det första steget mot en karriär som Golftränare.

Utbildningen är en Assistentutbildning och ger deltagaren en första grund att under ledning av en certifierad, fully qualified, Tränare assistera vid framförallt grupplektioner med inriktning på nybörjare, barn och ungdom. Utbildningen ges i PGAs regi och ger behörighet till att söka Högre Tränarutbildningen (HTU).

Läs mer om behörighetskrav, innehåll samt nästkommande kurs här.

Högre Tränarutbildningen, HTU

Kravet för att bli antagen till HTU är genomgången och godkänd TAU.
TAU är giltig som behörighetskrav till de tre nästkommande HTU utbildningarna.

Efter genomgången HTU erhåller Du din yrkesstatus Golf Professional.
Målet är att utbilda tränare som möter golfens, klubbarnas och anläggningarnas framtida behov av Pros som utbildningsexperter med idrottsligt ansvar som samtidigt är en golfens kulturbärare.

Läs mer om kommande HTU utbildning samt upplägg här

Läs Svensk Golftränarutbildnings Utbildningsplan från 2010-